Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
STEROWANIE24.PL

 1. Definicje
  • Sklep – serwis internetowy, który umożliwia zakup produktów oferowanych przez TOMASZA SIROŃ SPARKEDGE, działającą w imieniu nieformalnego stowarzyszenia odpowiedzialnego za projekt https://sterowanie24.pl. Wszelkie transakcje i rozliczenia sprzedażowe realizowane są wyłącznie przez TOMASZA SIROŃ SPARKEDGE.
  • Sprzedawca – TOMASZ SIROŃ SPARKEDGE, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 33/7, 20-052 Lublin, Polska, NIP: 8621559618, REGON: 525200474, numer BDO: 000604671.
  • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 2. Informacje o Sprzedawcy
  • Nazwa: TOMASZ SIROŃ SPARKEDGE
  • Adres: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 33/7, 20-052 Lublin, Polska
  • NIP: 8621559618
  • REGON: 525200474
  • Numer BDO: 000604671
  • Kontakt: [email protected]
 3. Warunki zawierania umowy
  • Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest zawierana poprzez złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony Sklepu.
  • Zamówienie składa się przez wybranie produktu, a następnie potwierdzenie chęci zakupu poprzez użycie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  • Przed finalizacją zakupu Klient jest informowany o głównych cechach towaru, całkowitej cenie produktów wraz z podatkami, kosztach dostawy oraz o metodach płatności i dostawy.
 4. Sposób i terminy płatności:
  • Sklep akceptuje płatności dokonywane za pośrednictwem przelewu bankowego oraz poprzez platformę płatności elektronicznych przelewy24.pl.
  • W przypadku płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  • W przypadku przekroczenia terminu płatności 3 dni zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  • W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewy24.pl, płatność musi być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Koszty, sposoby i termin dostawy towarów:
  • Sklep oferuje dostawę produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów InPost.
  • Dostawa do adresu przez kuriera DPD kosztuje 20 zł brutto​​.
  • Koszt dostawy paczkomatem InPost wynosi 18 zł brutto​.
  • Sklep oferuje również możliwość wysyłki za pobraniem, co wiąże się z dodatkową opłatą 8zł brutto dla DPD.
  • Termin dostawy zazwyczaj wynosi od 1 do 3 dni roboczych, jednak może się różnić w zależności od wybranej metody dostawy i adresu docelowego oraz stanu magazynowego sklepu.
 6. Warunki odstąpienia od umowy i procedura zwrotów:
  • Klient, zarówno konsument indywidualny jak i firma, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
  • Aby odstąpić od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, najlepiej na piśmie lub drogą elektroniczną. Oświadczenie to może być załączone do przesyłki zwrotnej.
  • Wszystkie zwroty należy kierować na adres Sprzedawcy.
  • Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  • Zwrot płatności zostanie wykonany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.
  • Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść lub nie poinformował o konieczności ich poniesienia.
  • Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy​.
  • Klientom biznesowym nie przysługuje zwrot kosztów wysyłki.
 7. Procedura reklamacyjna
  • Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w terminie dwóch lat od dnia wydania mu towaru.
  • Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie lub elektronicznie, wraz z opisem stwierdzonej wady i oświadczeniem o wyborze sposobu dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi.
  • Reklamację należy kierować na wskazany adres Sprzedawcy.
  • Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, uznaje się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
  • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca będzie musiał niezwłocznie wymienić wadliwy towar na nowy bez wad lub usunąć wadę. Klient może także żądać obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy z wyjątkiem, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.
  • Jeżeli towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  • W przypadku odmowy przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami przed sądem.
 8. Informacja o gwarancji
  • Na każdy nowy produkt zakupiony w sklepie sterowanie24.pl przysługuje co najmniej roczna gwarancja producenta. Okres gwarancji może być dłuższy, jeśli producent przewidział taką możliwość.
  • Dla produktów używanych, sklep sterowanie24.pl oferuje miesięczną gwarancję sprzedawcy.
  • Szczegóły dotyczące zakresu gwarancji oraz sposób jej realizacji są dostępne w dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do produktu lub mogą być udostępnione na żądanie klienta.
 9. Specyfika oferowanych produktów
  • Wszystkie produkty elektroniczne oferowane w sklepie posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi normami.
  • Produkty sprzedawane przez sklep mogą być wykorzystane przez Klientów do różnych celów, w tym do stworzenia oświetlenia, jednak ich głównym przeznaczeniem jest szerokie spektrum zastosowań elektronicznych.
  • Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie zakupionych produktów, w tym za prawidłowe złożenie i użytkowanie urządzeń, które mogą zostać z nich zbudowane.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z wykorzystaniem zakupionych produktów oraz za konsekwencje ich użytkowania, niezależnie od ich przeznaczenia.
  • Sklep wyraźnie informuje, że w jego ofercie nie znajdują się gotowe, zmontowane urządzenia elektroniczne. Oferowane produkty to wyłącznie pojedyncze komponenty lub urządzenia, które mogą być wykorzystane do tworzenia różnorodnych projektów elektronicznych według indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Sklep nie oferuje wsparcia technicznego ani doradztwa w zakresie projektowania lub konstruowania urządzeń z wykorzystaniem sprzedawanych produktów.
 10. Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu sterowanie24.pl jest TOMASZ SIROŃ SPARKEDGE. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówienia, a w przypadku wyrażenia zgody, również dla celów marketingowych.
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, metody ich ochrony oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie: Polityka Prywatności.
 11. Postanowienia końcowe
  • Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Klienci zostaną o tym poinformowani na stronie sklepu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  • Spory wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem sklepu sterowanie24.pl rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.